SOUTĚŽ o pobyt

pro 2 osoby na 2 noci

v CHATA DAVLE


Soutěž probíhá od 14.3. do 31.3.2021 na facebookové stránce:


Splňte 3 jednoduchá pravidla a pobyt na 2 noci v moderní chatě se saunou může být právě Váš!


- 1. Soutěž je určena pouze pro fanoušky stránky Jan Ondroušek - Generali Česká.

- 2. Podmínkou účasti soutěže je označit facebookový příspěvek jako "To se mi líbí" a sdílet ho "veřejně".

- 3. Do komentářů pod příspěvek uveďte názvy dvou známých řek, jejichž soutok se v Davli nachází.


PODMÍNKY A PRAVIDLA

Pravidla pro soutěže pořádané na sociální sítí Facebook

Pravidla soutěže "Pobyt pro dvě osoby na dvě noci v CHATA DAVLE" (dále jen "Pravidla"). 

Tato pravidla stanovují podmínky, podle kterých probíhá soutěž "Pobyt pro dvě osoby na dvě noci v CHATA DAVLE " (dále jen "Soutěž").

Pořadatel soutěže:

- Pořadatelem soutěže je Jan Ondroušek, se sídlem Na Slatince 1, 106 00 Praha 10, IČ: 75153467. (dále jen "Pořadatel")

Účastník soutěže:

- Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby, které trvale žijí na území České republiky a zároveň jsou starší 18 let (každá taková osoba dále jen "Účastník"), mají aktivní osobní účet na sociální síti Facebook a splňují stanovená pravidla soutěže. Pořadatel soutěže má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.

Předmět soutěže:

- Předmětem soutěže je voucher na pobyt pro dvě osoby na dvě noci v CHATA DAVLE.

- Výherci nejsou oprávněni vymáhat cenu právní cestou, nebo žádat výměnu Předmětu soutěže, či jejího ekvivalentu v penězích.

Kritéria soutěže - 3 jednoduchá pravidla:


- 1. Soutěž je určena pouze pro fanoušky stránky Jan Ondroušek - Generali Česká.

- 2. Podmínkou účasti soutěže je označit facebookový příspěvek jako "To se mi líbí" a sdílet ho "veřejně" na Vašem facebookovém profilu.

- 3. Do komentářů pod příspěvek uveďte názvy dvou známých řek, jejichž soutok se v Davli nachází.


- Soutěž má jedno kolo a každý soutěžící se smí účastnit pouze jednou.

- Účastník zasláním odpovědi k soutěžnímu příspěvku potvrzuje svůj záměr účastnit se Soutěže a souhlasí tak s těmito pravidly.

- Soutěž probíhá na sociální síti Facebook (www.facebook.com) v soutěžním příspěvku na stránce Jan Ondroušek - Generali Česká.

Předání výhry:

- Po skončení soutěže proběhne vylosování v živém přenosu na stránce Jan Ondroušek - Generali Česká a bude vylosován výherce a jeden náhradník. Následně bude výherce i náhradník kontaktováni soukromou zprávou. 

- Výherce bude vyzván, aby kontaktoval pořadatele soutěže do soukromé zprávy na stránce, kde soutěž probíhala. V případě, že tak výherce neučiní do 3 kalendářních dní a nebude jej možno kontaktovat, nebo si výhru nepřevezme dle pokynů pořadatele, ztrácí na tuto výhru nárok a v takovém případě výhru získává náhradník.

- Výherci, příp. náhradníkovi bude předán nebo poštou zaslán dárkový poukaz na pobyt pro dvě osoby na dvě noci v CHATA DAVLE s platností uplatnění do 31.10.2021. 

- Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručené či poškozené zásilky poštou. 

- Nebezpečí škody na předmětu soutěže přechází na výherce doručením výhry. Tímto okamžikem pořadatel nenese jakákoliv rizika či závazky související s užíváním předmětu soutěže.

Trvání soutěže:

- Soutěž probíhá od 14. března 2021 do 31.března 2021 (23:59), kdy je potřeba splnit veškeré podmínky soutěže. Po ukončení soutěže proběhne losování na Facebookové stránce Jan Ondroušek - Generali Česká.

Ostatní pravidla:

- Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel soutěže v průběhu trvání soutěže. 

- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky podvodného či nekalého jednání, je vulgární nebo hrubě uráží ostatní účastníky, pořadatele, partnery či třetí osoby.

- Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, u kterého nastane důvodné podezření, že se pokusil obejít pravidla soutěže, nebo jakkoli postupoval v rozporu s těmito pravidly, nebo se jakýmkoli způsobem pokusil tato pravidla ovlivnit, či obejít.

V Praze dne 14. března 2021